Prin credință și răbdare în necazuri, dobândim bunurile cerești

Omul trebuie să treacă prin încercări și prin stări triste, ca să se îmbrace cu frumusețe și strălucire.

Să știi că numai cel ce arată credință și răbdare în necazuri dobândește slava si bunurile cerești promise.

Într-adevăr, este necesar ca grâul aruncat sub brazdă și sămânța copacului mai întâi să putrezească și în stare jalnică să ajungă, ca după aceea să dobândească haina cea minunată și rodul nenumărat.

Tot așa și omul trebuie să treacă prin încercări și prin stări triste, ca să se îmbrace cu frumusețe și strălucire.

(Sfîntul Macarie Egipteanul, Alte fapte omilii, Cuvânt Despre răbdare și discernământ, 28, în PSB, vol. 34, p. 314)

De la același autor

Ultimele din categorie