De ce prescurăresele nu consumă carne?!

Căci prescurăreasa amestecă aluatul simplu; iar preotul ia în mâini Însuşi Sfântul Trup şi se împărtăşeşte cu El.

De ce prescurăresele nu consumă carne?! Voi, care ştiţi, spuneţi-ne şi nouă. Noi auzim din gura Mântuitorului că nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea pe iese din gură, aceea spurcă pe om (Matei 15, 11). De asemenea, şi Sfântul Apostol Pavel spune: Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumire, adică mâncat. Căci se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune (I Tim. 4, 4-5). Iar dacă nu li se porunceşte să mănânce carnea mai spurcată decât omul, atunci ar fi mai cuvenit ca mai ales preoţilor să li se poruncească să nu mănânce carne. Căci prescurăreasa amestecă aluatul simplu; iar preotul ia în mâini Însuşi Sfântul Trup şi se împărtăşeşte cu El; însă aşa cum preotului nu i se socoteşte păcat întrebuinţarea cărnii, aşa se cuvine să gândim şi despre prescurărese. Şi despre aceasta am spus destul.

(Sfântul Maxim Grecul, Tâlcuiri şi sfaturi, Editura Egumeniţă, Galaţi, 2004, p. 78)

 

 

 

De la același autor

Ultimele din categorie