„De M-aţi fi cunoscut pe Mine, și pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut”

Cel ce crede în Dumnezeu, dar nu-L mărturiseşte ca Părinte al Fiului, nu crede în Dumnezeul Cel Adevărat, ci într-o născocire a lui.

„De M-aţi fi cunoscut pe Mine, și pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut.” Înseamnă că deiştii nu îl cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă numele lor aminteşte de El [Deus înseamnă Dumnezeu; de aici vine cuvântul „deist”], iar ei fac cugetări sofisticate despre dumnezeire. Dumnezeul Cel Adevărat nu poate fi fără Fiul şi nici fără Duhul Sfânt. Cel ce crede în Dumnezeu, dar nu-L mărturiseşte ca Părinte al Fiului, nu crede în Dumnezeul Cel Adevărat, ci într-o născocire a lui. Adevăratul Dumnezeu L-a dat omenirii pe Fiul Său, le-a dat oamenilor „putere de a se face fii ai lui Dumnezeu”, iar pe copiii Săi îi iubeşte şi orice rugăciune a lor o ascultă, de dragul Fiului. Drept aceea, cine are pe Fiul, are şi pe Tatăl; cine nu are pe Fiul, nu are nici pe Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Fiul şi nimeni nu primeşte ceva de la Tatăl decât prin Fiul. Afară de Fiul nu este cale către Adevăratul Dumnezeu; iar cel care visează o astfel de cale, rătăceşte. 

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, 2011, p. 47)

De la același autor

Ultimele din categorie