Desăvârşirea vine din luptă

Pentru cinci pricini se zice că ne lăsăm de către Dumnezeu ca să ni se dea război de la diavoli.

Pentru cinci pricini se zice că ne lăsăm de către Dumnezeu ca să ni se dea război de la diavoli.

Și cea dintâi adică zic că este ca, dându-ni-se război și împotrivă dând noi război, întru alegerea faptei bune şi a răutăţii să venim.

Iar a doua, ca prin război şi prin osteneală pe fapta bună agonisindu-o, întemeiată şi necăzută să o avem.

Iar a treia, ca, sporind întru fapta bună, să nu cugetăm înalt, ci să ne învăţăm a cugeta smerit.

Iară a patra, ca, după ce am cercat răul, cu desăvârşită urâciune să-l urâm pe el.

Iar a cincea, după toate, ca, nepătimaşi facându-ne, să nu uităm slăbiciunea noastră, nici puterea Celui ce ne-a ajutat.

(Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Filocalia de la Prodromu, vol. I, Suta a doua din capetele cele pentru dragoste, Editura Universalia, 2001, p. 315)

De la același autor

Ultimele din categorie