Despre deasa împărtăşanie

O, Doamne, pe toate celelalte jertfe şi daruri nu voieşti să ţi le aduc, ci doreşti să mă apropii de Sfintele Taine şi să mă împărtăşesc cu Preasfântul Trup al Fiului Tău, pe care mi L-ai pregătit la Sfânta Masă, pentru că aceasta este voia Ta.

Iar Apostolul Pavel, în epistola către Evrei, zice în alt chip: "Jertfă şi prinos n-ai voit, ci trup mi-ai întocmit" (10, 5), ceea ce însemnează: O, Doamne, pe toate celelalte jertfe şi daruri nu voieşti să ţi le aduc, ci doreşti să mă apropii de Sfintele Taine şi să mă împărtăşesc cu Preasfântul Trup al Fiului Tău, pe care mi L-ai pregătit la Sfânta Masă, pentru că aceasta este voia Ta. De aceea voind să arate că este gata spre ascultare zice: "Iată, vin ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, şi Legea Ta înlăuntrul inimii mele am voit". Adică, iată Doamne, vin să fac voia Ta cu multă râvnă şi să împlinesc legea Ta cu toată inima mea.

De aceea, dacă iubim mântuirea noastră, trebuie să facem cu bucurie şi cu dragoste voia lui Dumnezeu, ca fiii şi nu ca robii, de frică. Fiindcă frica păzeşte poruncile cele vechi, iar dragostea păzeşte pe cele evanghelice. Adică cei ai Legii păzeau poruncile şi hotărârile Legii de frică, ca să nu fie pedepsiţi şi chinuiţi; pe când noi, creştinii, pentru că nu mai suntem sub stăpânirea Legii, trebuie să împlinim poruncile Evangheliei nu de frică, ci din dragoste şi ca fiii trebuie să facem voia lui Dumnezeu.

Iar voia lui Dumnezeu şi Tatălui, după bunăvoire şi înainte povăţuire Unuia Născut Fiului Său şi Domnului nostru Iisus Hristos şi să-şi verse Sângele Său pentru mântuirea lumii, iar noi toţi creştinii să ne împărtăşim adesea cu Trupul şi Sângele Lui, pentru ca prin deasa Împărtăşire, în această viaţă să fim păziţi de cursele şi vicleşugurile diavolului, iar când va ieşi sufletul nostru, să zboare ca o pasăre în libertate şi bucurie la ceruri, fără nicio împiedicare din partea duhurilor celor din văzduh.

Aceasta o adevereşte şi dumnezeiescul Hrisostom zicând: "Şi altcineva mi-a povestit un lucru, pe care nu l-a auzit de la altcineva, ci el însuşi s-a învrednicit să-l vadă şi să audă; adică aceia care la moartea lor se împărtăşesc cu Preacuratele Taine cu conştiinţa curată, când iese sufletul lor, îi înconjoară îngerii, pentru Darul Împărtăşaniei şi-l suie în cer."

Deci şi tu, frate, pentru că nu ştii când vine moartea, fie azi, fie mâine, ori în clipa aceasta, trebuie să fii totdeauna împărtăşit cu Preacuratele Taine şi să te afli gata. Şi dacă este voia lui Dumnezeu să mai trăieşti în viaţa aceasta, vei petrece cu Harul Sfintei Împărtăşanii, o viaţă plină de bucurie, plină de pace şi însoţită de toate celelalte virtuţi. Iar dacă voia lui Dumnezeu este să mori, apoi cu Sfânta Împărtăşanie vei trece cu slobozenie vămile dracilor care se află în văzduh, ca să te sălăşluieşti cu bucurie negrăită în locaşurile cele veşnice. Căci deoarece eşti totdeauna unit cu Preadulcele Iisus Hristos, Atotputernicul Împărat, şi aici ai să trăieşti o viaţă fericită, iar când vei muri, dracii au să fugă de la tine, ca trăzniţi, iar îngerii îţi vor deschide intrarea cerească şi te vor duce cu cinste până la tronul Preasfintei Treimi.

O, măreţie, pe care o dobândesc creştinii din deasa Împărtăşire, şi în viaţa aceasta, şi în cea viitoare!

(Sfântul Nicodim Aghioritul, Sfântul Neofil Kavsokalivitul, Carte folositoare de suflet despre deasa împărtăşire cu Preacuratele lui Hristos Taine, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001; pp. 53-54)

De la același autor

Ultimele din categorie