Diferenţa dintre prima şi a doua venire a Mântuitorului este foarte mare

A doua venire a Sa va dura foarte puţin: „căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului” (Matei 24, 27).

El a venit odată; va veni iarăşi. Prima oară, El a venit cu umilinţă. A doua oară, El va veni cu mărire. Prima oară El a venit ca Răscumpărător al lumii; a doua oară El va veni ca Judecător al acesteia. Diferenţa dintre prima şi a doua venire a Sa este foarte mare. Când a venit prima oară El a petrecut treizeci şi trei de ani pe pământ. A doua venire a Sa va dura foarte puţin: „căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului” (Matei 24, 27). Astfel, a doua venire a Domnului va fi neaşteptată şi la fel de bruscă precum fulgerul.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa poporului lui Dumnezeu, Traducere din limba engleză: Diana Potlog, Editura Sophia, Bucureşti, 2001, p. 33)

Ultimele din categorie