Exemple scripturistice pentru alungarea demonilor

Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, „aruncă-Te jos", a auzit pe Domnul respingându-i răutatea prin smerenie: „Scris este: să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău".

Precum şi Domnul, când Şi-a pus pildele înaintea mulţimilor, zicea: „Cel ce are urechi de auzit să audă". Pentru încredinţarea lor, voi povesti parte din cele întâmplate la Întruparea Mântuitorului. Când diavolul cel începător al răutăţii, la vremea întrupării, a îndrăznit să se apropie şi să-L ispitească pe Fiul lui Dumnezeu prin patimile lăcomiei pântecelui, iubirii de argint şi slavei deşarte, când I-a spus: „spune ca pietrele acestea să se facă pâine", Mântuitorul spre pilda noastră, i-a răspuns, zicând: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu", apoi iarăşi, pe aripa templului, punându-i înainte căderea trufiei, când a zis: dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, „aruncă-Te jos", a auzit pe Domnul respingându-i răutatea prin smerenie: „Scris este: să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău". Şi apoi, aducându-i înainte şi materia iubirii de argint a lumii, când I-a zis: „Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei închina mie" a primit răspunsul, auzind: „Mergi înapoia mea, satana, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti".

(Sfântul Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat, Cuvinte ascetice, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 109)

De la același autor

Ultimele din categorie