Fericiţi sunt cei care îşi păstrează trupul curat!

Numele fecioriei este curăţie şi uşurare trupului, bună mireasmă şi cort purtător de Dumnezeu.

Domnul, vrând să ne arate nouă nunta sufletului purtător de Dumnezeu şi împodobit întru nestricăciune, zice: „Asemenea este Împărăţia Cerurilor cu zece fecioare, care, luându-şi candelele lor, au ieşit întru întâmpinarea Mirelui”.

Şi nu a comparat slăvită Împărăţia Lui cu avuţii sau frumuseţi, fiindcă acestea, stricăcioase fiind, trec repede şi fac sufletul întinat şi neîmpodobit pentru El. Iar numele fecioriei este curăţie şi uşurare trupului, bună mireasmă şi cort purtător de Dumnezeu. Căci fericiţi sunt cei care-şi păstrează trupul curat, fiindcă aceştia vor fi templu al lui Dumnezeu.

(Sfântul Simeon Stâlpnicul, Viața și cuvinte de folos, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 49)

De la același autor

Ultimele din categorie