Legea evanghelică – dincolo de literă, importantă e trăirea

De învăţat legea evanghelică, e bine s-o înveţi; dar cu condiţia să-ţi rânduieşti viaţa pe potriva cunoştinţelor pe care le ai. În purtare caută să fii vrednic, dar vrednice să-ţi fie şi simţirile, dimpreună cu stările lăuntrice ale inimii.

„De nu va prisosi mai mult dreptatea voastră decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veţi intra întru Împărăţia Cerurilor.”

Trăsătura cărturarilor: cunoaşterea legii, fără silinţă de a trăi potrivit legii.

Trăsătura fariseilor: destoinicia purtării din afară, fără vreo grijă deosebită pentru îndreptarea simţirilor şi cugetelor inimii.

Amândouă aceste stări duhovniceşti sunt osândite a rămâne în afara Împărăţiei Cerurilor. Aşadar, fiecare să primească de aici lecţia de care are trebuinţă. De învăţat legea evanghelică, e bine s-o înveţi; dar cu condiţia să-ţi rânduieşti viaţa pe potriva cunoştinţelor pe care le ai. În purtare caută să fii vrednic, dar vrednice să-ţi fie şi simţirile, dimpreună cu stările lăuntrice ale inimii. 

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, 2011, p. 51)

De la același autor

Ultimele din categorie