Mântuitorul a venit pentru iertarea sau pedepsirea oamenilor?

„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi vă rugaţi pentru cei ce vă nedreptăţesc şi vă prigonesc ca să fiţi fiii Tatălui vostru care este în Ceruri” (Matei V, 44-45).

„Vrei, Doamne, ca să zicem să se pogoare foc din cer, precum a făcut şi Ilie?”. Domnul, însă, i-a mustrat pentru socoteala lor, zicând: „Nu ştiţi ai cărui duh sunteţi voi, căci (doară) n-a venit Fiul Omului ca să piardă, ci să mântuiască sufletele oamenilor”, şi au trecut în alt sat (Luca, cap. 9).

După cum se vede, Sfinţii Apostoli Iacob şi Ioan s-au mâniat împotriva Samarinenilor, care nu voiau să primească pe Domnul şi pentru asta voiau să-i pedepsească. Deci, au cerut voie de la Domnul ca să rostească un fel de blestem (adică să-i ardă focul pe necredincioşi). Domnul, însă, i-a mustrat, căci nu voia să cheme pe nimeni la credinţă cu sila şi nici nu voia să facă răzbunare asupra cuiva. Căci El a venit pentru iertarea oamenilor, iar nu pentru pedeapsă. Cum ar fi putut îngădui Domnul blestemul, când El învăţa pe toţi, zicând: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi vă rugaţi pentru cei ce vă nedreptăţesc şi vă prigonesc ca să fiţi fiii Tatălui vostru care este în Ceruri” (Matei V, 44-45). 

 

(Sfântul Ioan Iacob de la Neamț - HozevitulPentru cei cu sufletul nevoiaș ca mine... Opere complete, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 357)

De la același autor

Ultimele din categorie