Martorul lui Hristos-Adevărul e Duhul Sfânt

Unde nu este mărturia Duhului, acolo nu sunt dovezile Adevărului. Cel ce doreşte să urmeze fără greş Adevărului trebuie să rămână în învăţătura pecetluită, adeverită de Duhul Sfânt. 

Gândul seamănă cu cârma unei corăbii: de această scândură neînsemnată ţine direcţia şi în cea mai mare parte soarta întregii maşini uriaşe. Gândul cel cuvios te va păzi (Pilde 2, 11), spune Scriptura; ea ne învaţă ca începutul cuvintelor noastre să fie adevărul – şi ce altceva este începutul cuvintelor, dacă nu gândul? Despre adevăr a dat mărturie pe pământ Duhul Sfânt. Aşa le spuneau apostolii iudeilor. Martorul lui Hristos-Adevărul e Duhul Sfânt. Unde nu este mărturia Duhului, acolo nu sunt dovezile Adevărului. Cel ce doreşte să urmeze fără greş Adevărului trebuie să rămână în învăţătura pecetluită, adeverită de Duhul Sfânt. Aceasta este învăţătura Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Răsăritului, singurei Sfinte, singurei Ortodoxe şi adevărate. Orice altă învăţătură e străină de Adevărul-Hristos, de Adevărul pogorât din cer, Care din nepovestita milostivire dumnezeiască S-a descoperit oamenilor, care şedeau întru întuneric şi în umbra morţii, împotmoliţi în prăpastia întunecată şi adâncă a amăgirii de sine, a neştiinţei, a căderii şi a pierzării.

(Sfântul Ignatie Briancianinov, De la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu, Editura Sophia, 2012, p. 166)

De la același autor

Ultimele din categorie