Natura este prietena omului

La noi în Balcani se păstrează încă ceva din respectul vechi faţă de natură. Trăieşte încă obiceiul ca săteanul să facă cruce zicând: Doamne iartă!, când vrea să taie copacul, să cosească iarba sau să înjunghie animalul.

Natura este prieten şi nu duşman. Ea este creată pentru a fi tovarăş şi ajutor omului, iar nu rob şi răzbunător. Oamenii care fac din natură un rob o fac în acelaşi timp şi duşman, şi răzbunător.

La noi în Balcani se păstrează încă ceva din respectul vechi faţă de natură. Trăieşte încă obiceiul ca săteanul să facă cruce zicând: Doamne iartă!, când vrea să taie copacul, să cosească iarba sau să înjunghie animalul.

Popoarele care au declarat naturii război pe viaţă şi pe moarte şi au născocit şi pus în practică vorbele brutale: „exploatarea naturii" au atras asupra lor nenumărate rele. Deoarece cel care rupe legăturile prieteneşti cu natura le rupe în acelaşi timp şi cu Dumnezeu.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Învățături despre bine și rău, traducere de Pr. Teofil Petrescu, Editura Sophia, București, 2006, pp. 83-84)

Ultimele din categorie