Numai prin Duhul Sfânt, Hristos ia formă în noi, ca şi cum ar imprima în noi propriile Lui caractere...

„Aşa cum cel ce se lipeşte de desfrânată, devine una cu ea, tot aşa cel ce se face părtaş Duhului, devine una cu Domnul."

Spune despre acestea şi Sfântul Chiril al Alexandriei: „Numai prin Duhul Sfânt, Hristos ia formă în noi, ca şi cum ar imprima în noi propriile Lui caractere, şi, desenând aceleaşi trăsături, remodelează firea omenească pentru a o aduce la frumuseţea dumnezeirii" şi încă: în cei încercaţi, Duhul Sfânt sălăşluindu-Se în ei, Hristos este Cel ce locuieşte, căci Duhul Sfânt este al firii dumnezeieşti, de care îi şi face părtaşi pe cei ce participă la El". Şi iarăşi: „Aşa cum cel ce se lipeşte de desfrânată, devine una cu ea, tot aşa cel ce se face părtaş Duhului, devine una cu Domnul. Căci Dumnezeu este Duhul Sfânt prin Care ne lipim de Dumnezeu, şi devenim una cu El, şi devenim părtaşi dumnezeieştii Lui firi prin comuniunea şi unirea cu Duhul Sfânt". Şi din nou: „Cred că este limpede tuturor că omul este numit chip al lui Dumnezeu prin faptul că s-a împărtăşit de dumnezeiescul Duh şi, prin El, a devenit părtaş dumnezeieştii firi". Şi adaugă: „Căd aşa cum femeia este numită slava bărbatului, fiindcă o parte a mădularelor lui a fost luată pentru zidirea ei, la fel şi bărbatul este numit slava lui Dumnezeu, prin faptul că este părtaş firii Lui, prin sălășluirea în el a Duhului Sfânt". Si iarăşi: „Fiindcă Duhului Sfânt este al firii dumnezeieşti, îi arată părtaşi ai firii dumnezeieşti pe cei ce Îl au pe El". Şi în alt loc: „Primind Duhul lui Hristos, suntem conduşi prin El la Dumnezeu şi Tatăl, ca unii ce ne-am arătat părtaşi ai dumnezeieştii firi". Şi apoi: „Duhul Sfânt, El Însuşi lucrează în noi cu adevărat, sfinţindu-ne pe noi şi unindu-ne cu El prin comuniunea cu El şi făcându-ne părtaşi dumnezeieştii firi".

(Sfântul Calist AngelicoudesTrei tratate isihaste, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 152)

De la același autor

Ultimele din categorie