Păzește-ți ochii și mintea

Fii atent, nu arăta caldeilor vistieriile casei tale (4 Regi 20, 12-18), căci altfel te vor lua în robie şi te vor duce la Nabucodonosor, împăratul Babilonului (4 Regi 24, 13), adică nu te lăuda singur: căci prin aceasta le vei arăta diavolilor vistieriile tale duhovniceşti şi ei te vor lua în robie.

Împotriva patimii desfrâului păzeşte-ochii şi nu mânca mult. Dobândeşte smerenia, care destramă toate cursele vrăjmaşului. Nu ceda în faţa vrăjmaşului şi roagă-te neîncetat, zicând: „Doamne, Iisuse Hristoase, izbăveşte-mă de patimile cele ruşinoase” şi Dumnezeu te va milui. Se întâmplă ca omul să fie ispitit de pofta sa din pricina nepăsării faţă de sine, din pricină că îngăduie inimii sale să cugete la cele făcute înainte sau la alte lucruri de acest fel. Dacă îi îngăduie minţii să cugete la acestea, lupta va spori până la cădere, chiar dacă trupul lui nu se află în acord cu gândurile. Un astfel de om îşi aprinde singur focul în trupul său.

Trezeşte-te, dar, şi păzeşte-te cu atenție de amintirile cele rele ca să nu fii atras de gândurile pătimaşe, să te depărtezi de întâlniri şi discuţii şi de orice prilej spre păcat, temându-te ca nu cum va singur să aprinzi în tine focul. Cu acestea să deprinzi toate rânduielile vieţii tale. Iubeşte smerenia şi lacrimile şi osteneşte-te în toate să tai voia ta. Nu te slăbănogi cu discuţiile, căci ele nu îţi îngăduie să izbândeşti în cele ale lui Dumnezeu. Înfrânează cu putere organele simţurilor tale: vederea, auzul, mirosul, gustul şi pipăitul, şi vei izbândi cu harul lui Hristos. Fii atent, nu arăta caldeilor vistieriile casei tale (IV Regi 20, 12-18), căci altfel te vor lua în robie şi te vor duce la Nabucodonosor, împăratul Babilonului (IV Regi 24, 13), adică nu te lăuda singur: căci prin aceasta le vei arăta diavolilor vistieriile tale duhovniceşti şi ei te vor lua în robie. Aleargă la Iisus ca să-L dobândeşti pe El. Dacă voieşti să izbândeşti, osteneşte-te.

(Sfinții Varsanufie și Ioan, Despre rugăciune și trezvie în învățăturile Sfinților Părinți, Editura Egumenița, Galați, pp. 455-456)

De la același autor

Ultimele din categorie