Pe ce cale să mergem către Dumnezeu?

 

Prin purtarea cu smerenie a situaţiilor grele din viaţă, printr-o purtare smerită a bolilor trimise de Domnul, printr-o nădejde smerită că nu veţi fi părăsiţi de Domnul, Ajutătorul nostru grabnic şi mult Iubitorul nostru Tată ceresc.

Am primit scrisoarea Dumneavoastră. Mă întrebaţi pe ce cale să mergem către Dumnezeu. Mergeţi pe calea smereniei! Prin purtarea cu smerenie a situaţiilor grele din viaţă, printr-o purtare smerită a bolilor trimise de Domnul, printr-o nădejde smerită că nu veţi fi părăsiţi de Domnul, Ajutătorul nostru grabnic şi mult Iubitorul nostru Tată ceresc; printr-o smerită rugăciune pentru ajutor de sus, pentru izgonirea tristeţii şi a simţământului descurajării, prin care duşmanul mântuirii încearcă să ne ducă la deznădejde, care este pierzătoare pentru om şi îl lipseşte de harul lui Dumnezeu şi îl îndepărtează de milostivirea Lui; aşa mergem spre Dumnezeu.

Sensul vieţii creştine, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, precum le-a scris corintenilor, este: „să proslăviţi pe Dumnezeu în trupurile şi în sufletele voastre, care sunt ale lui Dumnezeu”.

Înscriind astfel aceste sfinte cuvinte în sufletele şi în inimile voastre, trebuie să vă îngrijiţi ca predispoziţiile şi faptele vieţii să fie spre slava lui Dumnezeu şi zidirea aproapelui.

Prin rugăciunile către sfinţi, ca armă Dumnezeiască, cereţi mijlocire către Domnul pentru uşurarea durerilor trupeşti; adresaţi-vă acelor sfinţi faţă de care inima voastră are mai multă evlavie. Domnul să vă păzească!

(Starețul Nectarie de la Optina, Editura Doxologia, Iași, 2010, p. 104)

De la același autor

Ultimele din categorie