Prin împărtăşirea Duhului Sfânt este şi vederea dumnezeiască şi profeţia

Prin împărtăşirea şi puterea Duhului Sfânt, Apostolii vorbeau limbi pe care nu le ştiau. Şi prin vedenie Agav a vestit cele viitoare.

Că vederea şi profeţia se împlinesc la văzători şi profeţi prin energia Duhului Sfânt, Dumnezeu a arătat-o prin Ioil, zicând: „Vărsa-voi din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii şi fiicele voastre vor profeţi, iar tinerii voştri vedenii vor vedea". La fel era şi Sfântul Ştefan, despre care este scris că „fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu".

Prin împărtăşirea şi puterea Duhului Sfânt, Apostolii vorbeau limbi pe care nu le ştiau. Şi prin vedenie Agav a vestit cele viitoare. Dar prin Duhul Sfânt, după cum se spune acolo, unii antiohieni vorbeau în limbi şi profeţeau, dar nu mai înainte de a-şi fi pus Sfântul Pavel mâinile peste ei şi înainte de a veni Duhul Sfânt peste ei. Alţii îl îndemnau pe Pavel să nu se ducă la Ierusalim, dar tot prin Duhul Sfânt. Aşadar, toate harismele, printre care şi a profeţi, le lucrează Unul şi Acelaşi Duh, împărţind fiecăruia deosebi, aşa cum voieşte, după cum lămureşte Apostolul.

 

(Sfântul Calist Angelicoudes, Trei tratate isihaste, Editura Doxologia, Iași, 2012, p. 147)

De la același autor

Ultimele din categorie