Rădăcina curviei

Rădăcina curviei se înteţeşte atunci când omul iubeşte odihna trupească (hrană, băutură şi somn) şi mai ales atunci când nu-şi păzeşte ochii de la lucrurile ispititoare.

Sfântul Marcu Ascetul ne vorbeşte în legea sa duhovnicească „Rădăcina curviei este în iubirea de laude şi slavă omenească”. Ea se înteţeşte, din spusele altor Sfinţi Părinţi, atunci când omul iubeşte odihna trupească (hrană, băutură şi somn) şi mai ales atunci când nu-şi păzeşte ochii de la lucrurile ispititoare.

(Sfântul Ambrozie de la Optina, Filocalia de la Optina, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2009, p. 40)

De la același autor

Ultimele din categorie