"Robi netrebnici suntem, căci ce eram datori a face am făcut”

Arătarea străduinţelor şi povestirea meritelor tale aduc roadă rea: reaua-voinţă, vrăjmăşia şi cearta între oameni; iar, în cele din urmă sentimentul de neînlăturat al lipsei de răsplată, urmat de deznădejde.

Dă cât mai repede uitării toate bunele străduinţe şi merite ale tale. Este ruşine ca albina şi furnica să te întreacă în această privinţă. Socoteşte, ca şi albina şi furnica, fiecare nouă străduinţă drept cea dintâi străduinţă şi fiecare nou merit drept cel dintâi merit. Arătarea străduinţelor şi povestirea meritelor tale aduc roadă rea: reaua-voinţă, vrăjmăşia şi cearta între oameni; iar, în cele din urmă sentimentul de neînlăturat al lipsei de răsplată, urmat de deznădejde. Ai văzut vreodată o furnică sau o albină deznădăjduită? Într-adevăr, e de ruşine pentru om că furnica şi albina împlinesc mai bine decât el slăvita poruncă a lui Hristos: „Aşa şi voi, când veţi face toate cele ce s-au poruncit vouă, ziceţi că: Robi netrebnici suntem, căci ce eram datori a face am făcut.” (Lc 17, 10)

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine şi rău, Editura Predania, p. 106)

De la același autor

Ultimele din categorie