Să-L iubim pe Hristos!

Să-L iubim pe Hristos precum L-au iubit sfintele mironosiţe, ucenicii şi toţi adevăraţii următori. Căci pentru dragostea către Hristos, El S-a arătat lor, aşa îi bucura şi-i mângâia cu arătările Sale.

Să-L iubim pe Hristos precum L-au iubit sfintele mironosiţe, ucenicii şi toţi adevăraţii următori. Căci pentru dragostea către Hristos, El S-a arătat lor, aşa îi bucura şi-i mângâia cu arătările Sale. Să-L iubim şi noi pe Hristos, adică să împlinim cu sfinţenie voia Lui, poruncile Lui Dumnezeieşti. Atunci Domnul înviat, conform promisiunii Lui, ni se va arăta şi nouă şi ne va mângâia cu milele Sale cele nespuse. Atunci El va fi cu noi, cu toate bucuriile învierii Lui Luminate, căci nemincinoase sunt dumnezeieştile Lui cuvinte: Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului (Matei 28, 20).

(Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev) Făcătorul de minuni din Sofia, Predici, Editura Adormirea Maicii Domnului, Bucureşti, 2007, p. 48)

Ultimele din categorie