Să ne smerim în fața Domnului și a oamenilor!

Să ne smerim atât în faţa lui Dumnezeu, cât şi în faţa oamenilor, măcar la gândul de a nu fi certaţi de Domnul cu acele mari suferinţe, nenorociri şi necazuri pe care ni le trimite Domnul, cu singurul scop de a ne smeri pentru mântuirea noastră.

Iubiţilor întru Hristos fiii mei, Să-L rugăm pe Domnul, pentru Crucea Sa, să ne dăruiască puteri harice. Să ne smerim atât în faţa lui Dumnezeu, cât şi în faţa oamenilor, măcar la gândul de a nu fi certaţi de Domnul cu acele mari suferinţe, nenorociri şi necazuri pe care ni le trimite Domnul, cu singurul scop de a ne smeri pentru mântuirea noastră.

Acest adevăr dumnezeiesc şi nemincinos ni L-a descoperit Domnul încă din Vechiul Testament, prin prorocii Săi. Aşa, Domnul a vorbit odată oamenilor prin Moise spunând că, dacă ei Îl vor asculta şi Îi vor păzi poruncile, atunci toate bogăţiile pământului şi toată bunăstarea vor deveni ale lor. Dacă însă, nu-L vor asculta şi nu vor îndeplini toate poruncile Lui, atunci El va trimite asupra lor tot felul de boli şi necazuri. Dacă nici după toate acestea ei nu se vor smeri şi nu-L vor asculta, atunci va înmulţi peste măsură toate nenorocirile şi îi va pedepsi, până când va înfrânge împotrivirea lor mândră (vezi Leviticul 26, 3-46).

(Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev) Făcătorul de minuni din Sofia, Predici, Editura Adormirea Maicii Domnului, Bucureşti, 2007, pp. 196-197)

De la același autor

Ultimele din categorie