Să nu căutăm slava personală, ci slava lui Dumnezeu!

Orice creștin care a săvârșit minuni a fugit după aceea de slava și recunoștința omenească, îndemnându-i pe oameni să dea mulțumire Domnului Iisus Hristos.

Cei străini și plătiți caută slava personală și nu slava lui Dumnezeu, în timp ce fiii lui Dumnezeu urmăresc slava Fiului lui Dumnezeu.

Magii și fachirii însetează doar pentru slava și câștigul personal, atât în timpul lui Faraon, cât și astăzi. Apostolii, dar și toți sfinții, fără excepție, au săvârșit minuni asupra naturii, asupra demonilor și asupra bolnavilor, în numele lui Hristos și spre slava Aceluia

Orice creștin care a săvârșit minuni a fugit după aceea de slava și recunoștința omenească, îndemnându-i pe oameni să dea mulțumire Domnului Iisus Hristos.

(Sfântul Nicolae Velimirovici105 capete despre minuni, traducere de preot Victor Manolache, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2011, p. 35)

De la același autor

Ultimele din categorie