Să nu învinuim pe nimeni

Cel ce învinuieşte pe altul pentru necazurile sale a alunecat din dreapta judecată a ceea ce se cuvine.

Multă destoinicie şi mult folos câştigă sufletul dacă rabdă cu tărie orice necaz, fie că vine de la oameni, fie de la diavoli, şi dacă ştie că suntem datori să purtăm ostenelile şi să nu învinuim pe nimeni, decât pe noi înşine.

Căci cel ce învinuieşte pe altul pentru necazurile sale a alunecat din dreapta judecată a ceea ce se cuvine.

(Sfântul Ioan Carpatiul, Capete de mângâiere, cap. 21, în Filocalia, vol. IV p. 130)

De la același autor

Ultimele din categorie