Sfânta Împărtășanie – hrană a sufletului

În Taina Pocăinţei sau a Spovedaniei se rup poliţele, adică se nimiceşte zapisul greşelilor noastre, iar împărtăşirea cu adevăratul Trup şi Sânge al lui Hristos ne dă puterea de a renaşte duhovniceşte.

Foarte mântuitor este să ne hrănim sufletul nostru cu Pâinea cea Nestricăcioasă şi Sfântă. Dacă i se va întâmpla omului să moară în acea zi în care s-a împărtăşit cu Sfintele Taine, sufletul lui va fi primit de Sfinţii îngeri pe braţele lor, în cinstea împărtăşaniei, şi va trece toate vămile văzduhului fără probleme.

În Taina Pocăinţei sau a Spovedaniei se rup poliţele, adică se nimiceşte zapisul greşelilor noastre, iar împărtăşirea cu adevăratul Trup şi Sânge al lui Hristos ne dă puterea de a renaşte duhovniceşte.

După împărtăşanie, trebuie să-I cerem Domnului ca Darul să se păstreze cu vrednicie şi Domnul să ne dea ajutor să nu ne întoarcem la păcatele dinainte.

(Ne vorbesc Stareții de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, 2007, pp. 161 - 162)

De la același autor

Ultimele din categorie