Slava omenească este precum luna de pe cer

Lumea pe mulţi şi cu multe cinstiri ademenitoare i-a îmbogăţit, dar moartea năpraznic i-a lipsit de toate acestea.

Slava şi cinstea omenească niciodată nu sunt statornice, ci neîncetat se schimbă, asemenea lunii de pe cer. Pentru aceea, nu te mângâia foarte cu cinstea şi bunăstarea lumii acesteia trecătoare: după acestea vine schimbarea pe neprinsă veste. Lumea aceasta este nestatornică şi toate lucrurile dintru ea sunt schimbătoare: astăzi ai slavă şi cinstire şi, dintr-odată, necinste neaşteptată; astăzi ai bucurie şi veselie şi, dintr-odată, neaşteptată întristare şi necaz; astăzi ai sănătate şi, dintr-odată, boală; astăzi ai viaţă şi, dintr-odată, vine moartea. Lumea pe mulţi şi cu multe cinstiri ademenitoare i-a îmbogăţit, dar moartea năpraznic i-a lipsit de toate acestea.

Nu te îngâmfa cu inima întru mândrie şi nu te mări, fiind plăcut oamenilor, crezându-te mare, ci socoteşte-le acestea drept o visare. Căci, a fi plăcut de oameni e lucru cu totul nestatornic şi foarte înşelător. Iudeii L-au cinstit pe Domnul cu ramuri de finic şi apoi foarte curând L-au scuipat – puţin L-au cinstit, după care, dintr-odată, L-au necinstit; unii îl cinsteau, alţii îi pregăteau Crucea pentru răstignire; plecau în faţa Lui genunchii şi dintr-odată îl loveau în obraz; strigau: „Bucură-te, împăratul iudeilor” (Matei 27, 29) şi, îndată, pe preasfântul Lui cap au pus cunună de spini. Astfel sunt slava şi cinstirea omenească! Cinstit a fost împăratul David pentru împărăţie, prin ungere de către Samuil şi dintr-odată este prigonit de Saul. Cinstit a fost Aman, de către împăratul Artaxerxe, mai mult decât toţi cârmuitorii, însă degrab a fost dat spânzurării. Astfel, neaşteptat se schimbă bunăstarea lumească şi cinstirea omenească!

(Sfântul Dimitrie al RostovuluiAlfabetul duhovnicesc, Editura Sophia, București, 2007, p. 66)

De la același autor

Ultimele din categorie