Trebuie să ai tăria de a le răbda pe toate

Niciodată nu a fost şi nu va fl pe pământ un loc fără mâhnire.

Pentru a avea roade duhovniceşti, trebuie anumite condiţii: sămânţa (cuvântul) şi ţarina să fie bune. Rodul se coace doar în prezenţa răbdării. Câte cazuri au fost când omul, nevăzând roadele pe care le aşteaptă, a căzut în deznădejde şi toate strădaniile au fost în zadar. Trebuie să ai tăria de a le răbda pe toate. Doar atunci poţi nădăjdui că vei primi cele dorite. „Întru smerenia voastră vă veţi păstra sufletele.”

Niciodată nu a fost şi nu va fl pe pământ un loc fără mâhnire. Un astfel de loc poate fi doar în inimă, atunci când Domnul este aici, într-însa.

(Starețul Nicon de la Optina, Editura Doxologia, Iași, 2011, p. 226)

De la același autor

Ultimele din categorie