Unul Adevărat

Acest Unul Adevărat, Veritabil si Nemarginit este Mesia tuturor neamurilor si oamenilor lumii din orice regiune şi timp. El este unul şi unicul Mesia, atât al celor morţi, cât şi al celor vii, care au fost, care sunt si care vor urma.

Domnul lisus este unic atât ca Hristos, cât şi ca Fiu al lui Dumnezeu. Ca Hristos, în sensul de Mesia (Alesul), El este unul de la începutul până la sfârşitul lumii. Omenirea nici nu poate să găsească şi nici să aştepte un alt Mesia. „Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi” (Matei 24, 5-24). Aceasta este profeţia revelată de Unicul, Adevăratul, Clarvăzătorul Hristos. Au fost falşi mesia, sunt chiar şi acum, şi vor fi din ce în ce mai mulţi pe măsură ce se apropie sfârşitul neamului omenesc. Dar numai unul este adevăratul Mesia, veritabilul Hristos, nemărginitul Iubitor al omenirii.

Acest Unul Adevărat, Veritabil si Nemarginit este Mesia tuturor neamurilor si oamenilor lumii din orice regiune şi timp. El este unul şi unicul Mesia, atât al celor morţi, cât şi al celor vii, care au fost, care sunt si care vor urma. Voi, aleşilor, sunteţi deci chemaţi să spuneti oamenilor şi neamurilor: „O, oameni şi neamuri, puteţi voi să aveţi reprezentanţi de seamă, mai mari decât cei mari; puteţi voi să aveţi fiice si fii nobili, mai nobili decât nobilii, dar nu exista decât un Mesia al vostru, al tuturor – unul singur. Asa că nu mai aşteptaţi un altul, nu mai cautati un altul. Cu adevărat, oricare altul ar veni sub acest nume, în afară de El Însuşi, mincinos ar fi şi fiu al minciunii. Singurul Mesia adevarat a spus cândva: „Atunci, de vă va zice cineva: Iată, mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeti” (Matei 24, 23). Să nu credeţi precum evreii care aşteaptă la nesfârşit propriul lor mesia evreu.

(Sfântul Nicolae Velimirovici, O tâlcuire a Crezului- credința poporului lui Dumnezeu, traducere din limba engleza de Diana Potlog, Editura Sophia, București, 2001)

De la același autor

Ultimele din categorie