Viaţa pământească și cealaltă viaţă

Această împărăţie a trezviei este împărăţia nemuritoare a lui Dumnezeu, în ea domneşte Unul Dumnezeu. Şi în ea nu există amalgam de falsitate şi adevăr, căci totul este adevăr...

Viaţa pământească în comparaţie cu acea viaţă, este ca somnul comparat cu trezvia. Când vom intra în acea viaţă, va fi ca şi cum ne-am trezit din somn şi vom intra treji în împărăţia trezviei. Această împărăţie a trezviei este împărăţia nemuritoare a lui Dumnezeu, în ea domneşte Unul Dumnezeu. Şi în ea nu există amalgam de falsitate şi adevăr, căci totul este adevăr: nici un amalgam de dreptate şi nedreptate, căci totul este dreptate; nici un amalgam de frumuseţe şi urâţenie, căci totul e frumuseţe; nici un amalgam de lumină şi întuneric, căci totul este lumină; nici un amalgam de fericire şi necaz, căci totul e fericire; nici un amalgam de viaţă şi moarte, căci totul e viaţă. 

(Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa poporului lui Dumnezeu, traducere de Diana Potlog, Editura Sophia, Bucureşti, 2001, pp. 54-55)

De la același autor

Ultimele din categorie