Credința profeților și viața sfântă a drepților - pregătirea cea mai profundă a oamenilor pentru venirea Mântuitorului Hristos

Credința este o vedere duhovnicească, dincolo de vederea fizică. Prin credință prorocii au văzut mai dinainte și au binevestit Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Prorocii au prevăzut răstignirea, moartea, învierea și înalțarea Lui la Ceruri.

Sfânta Evanghelie din duminica dinaintea Nașterii Domnului ne prezintă pregătirea poporului evreu pentru venirea lui Hristos prin prorocii și drepții Vechiului Testament. Unii drepți ai Vechiului Testament erau chiar prefigurări ale lui Mesia, ca de pildă: Abel, Iosif, Ilie, Iosua Navi, Moise, Aaron.

Credința este o vedere duhovnicească, dincolo de vederea fizică. Prin credință prorocii au văzut mai dinainte și au binevestit Taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Prorocii au prevăzut răstignirea, moartea, învierea și înalțarea Lui la Ceruri.

Credința profeților și viața sfântă a drepților, ca vedere anticipată și pregustare a celor ce urmau să se împlinească, erau pregătirea cea mai profundă și plină de speranță a oamenilor pentru venirea Mântuitorului Hristos.

Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul este un model de sfințenie, de smerenie, de lucrare duhovnicească și de dragoste față de țară și de popor. Când era domnitorul deznădăjduit el îl încuraja. Sfântul Cuvios Daniil nu era doar un rugător, ci și un bun sfătuitor al domnitorului, al clericilor, monahilor și al tuturor credincioșilor.

(Fragment din predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rostită în data de 18 decembrie - Duminica dinaintea Nașterii Domnului)

Sursa: basilica.ro

De la același autor

Ultimele din categorie