Numai smerenia deschide uşile milostivirii dumnezeieşti pentru iertarea păcatelor

Omul smerit, prin rugăciune sinceră şi stăruitoare, se luminează, se leapădă de iubirea egoistă de sine, iar sufletul său se umple de iubirea sau harul lui Dumnezeu Cel milostiv şi smerit. Numai smerenia deschide uşile milostivirii dumnezeieşti pentru iertarea păcatelor. Fără smerenie nimeni nu poate dobândi mântuirea, nici chiar cel ce pretinde că este drept.

Numai rugăciunea smerită este temelia vieţii şi creşterii spirituale a omului sau cale de înaintare spre Hristos Cel răstignit şi înviat. Rugăciunea smerită vin­decă sufletul de rănile patimilor egoiste şi mai ales de mândrie. Prin rugăciunea smerită, creştinul cultivă trezvia sau veghea duhovni­cească, pentru a nu cădea în mulţumirea de sine, care devine repede lenevire duhovnicească şi slăbire în iubirea fată de Dumnezeu şi de semeni.

Cântările Triodului ne îndeamnă să imităm virtuţile sau faptele bune ale farise­ului şi, în acelaşi timp, să cultivăm smerenia vameşului. Aşadar, Biserica ne îndeamnă, în acelaşi timp, la fapte bune şi la multă sme­renie. Acest îndemn este clar exprimat în slujba Utreniei din Duminica Vameşului şi Fariseului, deoarece cântarea a 5-a spune: „Să ne sârguim a urma virtuţilor fariseului şi a râvni smerenia vameşului; urând necuviinţa greşelilor de la amândoi, adică trufia şi pierzarea”.

Perioada Triodului este un timp de rugăciune mai intensă, de ascultare mai atentă a Sfintei Scripturi, o perioadă de pocăinţă şi de spovedanie, de împărtăşire euharistică mai deasă şi de milostenie mai multă arătată celor în nevoi. Înaintea începutului Postului Mare, Biserica a rânduit patru duminici pregătitoare ca să învăţăm că pentru înnoirea vieţii noastre sufleteşti, pentru învierea sufletului din moartea pricinuită de păcat şi pentru întâlnirea cu Hristos Cel răstignit şi înviat sunt esenţiale patru lucrări mari: rugăciunea smerită, pocăinţa sinceră, milostenia generoasă şi postirea sau înfrânarea.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această primă Duminică a perioadei Triodului să fie un început temeinic pentru rugăciunea sme­rită!

(Fragment din predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rostită în data de 5 februarie - Duminica Vameşului şi Fariseului)

Sursa: basilica.ro

De la același autor

Ultimele din categorie