Asemenea Tatălui

Dumnezeu a zidit lumea din dragostea Sa dumnezeiască şi vrea ca fiii Săi să aibă însuşirile Lui de caracter.

Dumnezeu a zidit lumea din dragostea Sa dumnezeiască şi vrea ca fiii Săi să aibă însuşirile Lui de caracter. Noi suntem o revărsare a iubirii dumnezeieşti – adâncurile lui Dumnezeu, căci toate acestea sunt aşa cum sunt, nimeni nu le poate atinge. Mai întâi a fost zidită lumea duhovnicească, Cerurile, iar apoi Domnul a zidit lumea materială şi pe om. Omul este, aşadar, zidit la sfârşit, spre a fi stăpân al lumii materiale. Pământul lui Dumnezeu şi universul – toate sunt bunuri ale omului. Şi când Satana a auzit că această nouă zidire trebuie să se înmulţească şi să umple pământul, a ştiut că el, ca potrivnic al binelui, va fi izolat în chipul acesta – de aceea trebuia să împingă această nouă făptură, care se ivise, spre a călca porunca lui Dumnezeu, cu urmări catastrofale pentru om. Este taina lui Dumnezeu de ce a îngăduit asta. El singur ştie. Aşa s-a întâmplat! Cea dintâi a căzut strămoaşa Eva, apoi şi Adam, căci cei căsătoriţi trebuie să fie într-un cuget. Eu n-am ştiut asta. Am ştiut numai că părinţii au mare putere asupra copiilor lor, şi orice doresc şi cugetă despre copiii lor se împlineşte. De aceea, părintele trebuie să chibzuiască bine ce gândeşte despre copiii săi. Părinţii trebuie să îndure multe şi pe toate să le ierte.

(Starețul Tadei, Pace și bucurie în Duhul Sfânt, Editura Predania, București, 2010, p. 102)

De la același autor

Ultimele din categorie