Atunci când inima ta este curată, iubeşti pe toată lumea ca pe tine însuţi

Toţi se străduiesc acum să-L tăgăduiască pe Hristos, dar nu vor reuşi.

Pentru tine lumea va fi Hristos Cel fără de păcat. Să-ţi spui: «Pentru mine nu există decât Hristos Cel fără de păcat». Altfel nu te vei izbăvi de satana. Toţi se străduiesc acum să-L tăgăduiască pe Hristos, dar nu vor reuşi. Aşa cum pe cerul senin vezi o stea aici, una acolo, tot aşa va fi şi cu drepţii. Sunt rari, foarte rari. Unii creştini sunt ca nişte stâlpi neclintiţi. Mai există şi acum creştini în lume, precum Lot de odinioară. Până la sfârşitul veacului, aşa cum scrie în Scriptură, aceasta nu se va termina. «Se însurau şi se măritau», dar vor exista şi Sfinţi.

Fericit este omul care se nevoieşte să ajungă lângă Dumnezeu, să rămână în această familie. Unul ca acesta se va mântui!

Atunci când inima ta este curată, iubeşti pe toată lumea ca pe tine însuţi. Te doare şi te rogi pentru ea.

Nu ajunge numai să credem în Dum­nezeu, ci trebuie să-L şi iubim.

Dacă vei ajunge la sensibilitatea duhov­nicească şi vei păcătui cu ceva, conştiinţa ta nu va avea odihnă nicidecum. Vei lua aminte chiar şi la cel mai mic lucru. Dacă nu vei face aşa, te vei întina. Chiar şi pentru cel mai mic păcat trebuie să facem rugă­ciune până Dumnezeu îl va şterge.

(Anastasie Malamas, Ca aurul în topitoare, traducere de Ieroschim. Ștefan Nuțescu, ed. a 2-a, Editura Evanghelismos, București, 2012, pp. 56-57)

De la același autor

Ultimele din categorie