Care este deosebirea dintre „chipul” și „asemănarea” lui Dumnezeu în om?

„Dacă Ziditorul ți le-ar fi dat pe toate, cum ți s-ar mai fi deschis Împărăția Cerurilor? Se cuvenea deci a se da ție doar o parte, lăsându-se cealaltă neîmplinită, tocmai ca să o plinești tu însuți și să te învrednicești de răsplătirea care vine de la Dumnezeu.”

Care este deosebirea dintre „chipul” și „asemănarea” lui Dumnezeu în om? Sfinții Părinți arată cum chipul ne este dat deplin și nu poate pieri; asemănarea însă ni s-a dat la început doar în mod potențial, urmând ca omul însuși să lucreze spre a ajunge la desăvârșirea ei.

Sfântul Vasile învață: „Să facem om după chipul nostru și după asemănare. Pe unul îl avem de la zidire, pe altul îl dobândim prin voia slobodă. În alcătuirea dintâi, ni s-a dat să ne naștem după chipul lui Dumnezeu; prin voia slobodă se plăsmuiește în noi ființarea după asemănarea lui Dumnezeu... [...] Dumnezeu a dat putere pentru aceasta; prin ce te-ai mai fi osebit, dacă te-ar fi făcut și după asemănare? De ce te-ai mai fi încununat? Iar dacă Ziditorul ți le-ar fi dat pe toate, cum ți s-ar mai fi deschis Împărăția Cerurilor? Se cuvenea deci a se da ție doar o parte, lăsându-se cealaltă neîmplinită, tocmai ca să o plinești tu însuți și să te învrednicești de răsplătirea care vine de la Dumnezeu”.

(Ieromonahul Serafim RoseCartea facerii, crearea lumii noi și întâiul om: perspectiva creștin-ortodoxă, traducere de Constantin Făgețan, Ed. a 2-a, rev., Editura Sophia, București, 2011, pp. 97-98)

De la același autor

Ultimele din categorie