Câtă pagubă este de pe urma plăcerii

Dezamăgire amară, mustrări de conștiință, o grabnică și deplină descompunere morală.

Cât de mult îl pustiește pe om această apropiere trecătoare și prematură! Băiatul sau fata se jefuiește pe sine pentru plăcere, sau din simplă curiozitate, sau urmând modei veacului, sau dintr-o pornire de o clipă a simțămintelor pătimașe - și apoi ce? Dezamăgire amară, mustrări de conștiință, o grabnică și deplină descompunere morală. Cât de minunat a fost și va fi în orice veac să-ți păstrezi curăția trupească, să-ți păstrezi castitatea, fecioria, și s-o pui prin ea temelie trainică Bisericii casnice pe care o reprezintă familia creștină! (Arhimandritul Ioan Krestiankin)

(Cum să întemeiem o familie ortodoxă: 250 de sfaturi înțelepte pentru soț și soție de la sfinți și mari duhovnici, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2011, p. 13)

Ultimele din categorie