Creștinul trebuie să imite pe sfinți și pe îngeri

Precum îngerul este slujitor al lui Dumnezeu și îl păzește pe om întru căile sale (Psalmul 90, 11) și precum îngerul se supune voii lui Dumnezeu (Psalmul 102, 20-21), la fel trebuie să facă și omul credincios.

Cum trebuie să colaboreze creștinul cu îngerul său păzitor, pentru a ajunge întru Împărăția lui Dumnezeu?

Creștinul trebuie să imite pe sfinți și pe îngeri, ca să fie numărat în Cer împreună cu sfinții și cu îngerii. Adică, să-L slăvească neîncetat pe Dumnezeu, să-L laude și să-I mulțumească totdeauna pentru toate, să-L asculte, să păzească poruncile Lui, să-L iubească pe Dumnezeu, să iubească pe toți oamenii și să ducă întru toate viață creștinească. Precum îngerul este slujitor al lui Dumnezeu și îl păzește pe om întru căile sale (Psalmul 90, 11) și precum îngerul se supune voii lui Dumnezeu (Psalmul 102, 20-21), la fel trebuie să facă și omul credincios. Să se supună lui Dumnezeu și să facă voia Lui. Și dacă îngerul se bucură de întoarcerea păcătosului la pocăință (Luca 15, 7-10), așa se cuvine să facă și omul credincios. Să se bucure de întoarcerea celor răi la pocăință.

Dacă îngerii se îngrijesc de mântuirea oamenilor și le ajută (Facerea 24, 7; Psalmul 90, 11-12; Psalmul 33, 7; Matei 4, 6), așa să facă și creștinii, mai ales păstorii de suflete; să se îngrijească în tot chipul de mântuirea și întoarcerea la pocăință a sufletelor omenești. Îngerii slăvesc neîncetat pe Dumnezeu, după cuvântul psalmistului: „Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea; pururea lauda Lui în gura Mea” (Psalmul 33, 1). Și dacă îngerul este pururea veghetor spre tot lucrul bun, apoi și omul credincios este dator neîncetat să vegheze cu mintea sa și să ia aminte că „potrivnicul nostru, diavolul, umblă ca un leu, căutând pe cine să înghită” (I Petru 5, 8). Așa de va face tot creștinul, se va afla împreună lucrând cu îngerul său păzitor la săvârșirea tuturor faptelor bune.

(Arhimandritul Ilie CleopaNe vorbește Părintele Cleopa, ediția a 2-a, vol. 5, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, pp. 90-91)

De la același autor

Ultimele din categorie