Cu mila Domnului, ne vom reîntâlni în viața veșnică!

Sfântul Pimen cel Mare zicea bătrânei sale mame, ce căuta a-l vedea: „Voieşti a ne vedea (pe fiii tăi) în această lume sau în cealaltă?”. Iar ea: „De nu vă voi vedea aici, pot fi sigură de a vă vedea acolo sus?”. El răspunse: „Dacă te hotărăşti a nu ne vedea aici, ne vei vedea desigur acolo sus”.

Iată cum istoriseşte preafericita Teodora intrarea sa în Rai: „Îndată ce mă văzură, toţi se bucurară de mântuirea mea, veniră întru întâmpinarea mea, mă îmbrăţişară şi lăudară pe Domnul, care mă scăpase din cursele vrăjmaşului”. (Viaţa Sfântului Vasile cel Nou, 26 martie)

Sfântul Pimen cel Mare zicea bătrânei sale mame, ce căuta a-l vedea: „Voieşti a ne vedea (pe fiii tăi) în această lume sau în cealaltă?”. Iar ea: „De nu vă voi vedea aici, pot fi sigură de a vă vedea acolo sus?”. El răspunse: „Dacă te hotărăşti a nu ne vedea aici, ne vei vedea desigur acolo sus”.

Într-o zi, Avva Iosif, fiind bolnav, trimise să spună lui Avva Teodor: „Vino la mine, ca să te văd înaintea despărţirii mele de trup”. Era la mijlocul săptămâ­nii. Sfântul nu veni, ci trimise să-i zică: „De vei trăi până sâmbătă, voi veni, iar de nu, ne vom vedea în cealaltă lume”. (Pateric)

(Părintele Mitrofan, Viața repausaților noștri și viața noastră după moarte, Editura Credința strămoșească, Petru Vodă–Neamț, 2010, p. 431)

De la același autor

Ultimele din categorie