Omul îndumnezeit primeşte descoperirea Dumnezeului Treimic

În timpul vederii luminii celei necreate, omul îndumnezeit primeşte Descoperirea Dumnezeului Treimic. 

Ucenicii lui Hristos pe Muntele Taborului au văzut slava lui Hristos. În acelaşi timp, au auzit în chip neauzit şi glasul Tatălui – „Acesta este Fiul Meu cel iubit” – şi au văzut venirea Duhului Sfânt în nor. Cum spune Sfântul Grigorie Palama, norul este prezenţa Duhului Sfânt. Aşadar, ucenicii lui Hristos au dobândit cunoaşterea Dumnezeului Treimic prin vedere şi descoperire dumnezeiască. Lor li s-a descoperit că Dumnezeu este o singură Fiinţă şi trei Ipostasuri. Este ceea ce învaţă şi Sfântul Simeon Noul Teolog care, în imnele sale, susţine de mai multe ori că, în timpul vederii luminii celei necreate, omul îndumnezeit primeşte Descoperirea Dumnezeului Treimic. Sfinţii în contemplaţie nu confundă însuşirile ipostatice.

(Mitropolit Hierotheos Vlachos, Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă, Editura Sofia, pp. 37-38)

De la același autor

Ultimele din categorie