Omul îndumnezeit primește descoperirea Dumnezeului Treimic

În timpul vederii luminii celei necreate, omul îndumnezeit primește Descoperirea Dumnezeului Treimic. 

Ucenicii lui Hristos pe Muntele Taborului au văzut slava lui Hristos. În același timp, au auzit în chip neauzit și glasul Tatălui – „Acesta este Fiul Meu cel iubit” – și au văzut venirea Duhului Sfânt în nor. Cum spune Sfântul Grigorie Palama, norul este prezența Duhului Sfânt. Așadar, ucenicii lui Hristos au dobândit cunoașterea Dumnezeului Treimic prin vedere și descoperire dumnezeiască. Lor li s-a descoperit că Dumnezeu este o singură Ființă și trei Ipostasuri. Este ceea ce învață și Sfântul Simeon Noul Teolog care, în imnele sale, susține de mai multe ori că, în timpul vederii luminii celei necreate, omul îndumnezeit primește Descoperirea Dumnezeului Treimic. Sfinții în contemplație nu confundă însușirile ipostatice.

(Mitropolitul Hierotheos VlachosBoala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă, Editura Sofia, pp. 37-38)

De la același autor

Ultimele din categorie