Cuvântul lui Dumnezeu, pâinea vie pogorâtă din cer

Cuvântul lui Dumnezeu, primit cu credinţă prin auz, se sălăşluieşte în cei care-l primesc şi lucrează cu mare putere la mântuirea sufletelor omeneşti.

Cuvântul lui Dumnezeu vine şi se sălăşluieşte în cei credincioşi, nu numai prin împărtăşirea cu Sfintele Taine ale Trupului şi Sângelui Domnului nostru Hristos, prin rugăciunea minţii în inimă şi prin lucrarea poruncilor Lui, ci Harul Său vine şi prin auzirea cuvintelor credinţei.

Cuvântul lui Dumnezeu, primit cu credinţă prin auz, se sălăşluieşte în cei care-l primesc şi lucrează cu mare putere la mântuirea sufletelor omeneşti. Dacă la împărtăşirea cu Sfintele Taine Trupul Domnului este adevărata mâncare şi Sângele Lui, adevărata băutură, atunci cuvântul Domnului primit prin auz se face celor credincioşi „apă dătătoare spre viaţa veşnică” (Ioan 4, 14) şi „pâine vie pogorâtă din cer” (Ioan 6, 58).

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 61)

De la același autor

Ultimele din categorie