Datoria creștinului în zilele de sărbătoare

Oricare drept-credincios creştin este dator ca în fiecare Duminică şi sărbătoare să meargă la Sfânta Biserică.

Oricare drept-credincios creştin este dator ca în fiecare Duminică şi sărbătoare să meargă la Sfânta Biserică. Acolo să stea cu smerenie, liniştit şi să asculte cu luare-aminte slujba dumnezeiască, care se face de sfinţiţii liturghisitori şi slujitori.

Astfel, fiecare creştin este dator a şti: când trebuie să vină la Sfânta Biserică, cum trebuie să vină şi, mai cu seamă, cum trebuie să stea în Casa lui Dumnezeu, păstrând respectul şi buna rânduială, demnă de sfinţenia dumnezeiescului locaş.

(Nicodim Măndiță, Cum să ne purtăm în Sfânta Biserică, Editura Agapis, 2005, p. 32)

De la același autor

Ultimele din categorie