Îngerii căzuţi din cer

Ispitele diavolului, însă, nu întrec niciodată puterile noastre, căci Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiţi mai presus de puterile noastre.

- Care este numărul îngerilor căzuţi din cer, după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi? În ce loc stau diavolii până la judecata viitoare şi de ce au voie să ispitească şi să piardă pe oameni.

- Dumnezeiasca Scriptură nu ne arată exact numărul îngerilor căzuţi din cer, ci numai ne spune că cei ce au căzut din cer împreună cu Lucifer au fost a treia parte din stelele cerului, adică din îngeri (Apoc. 12, 4, 9). Iar locuinţa îngerilor căzuţi este în văzduh, adică locul dintre cer şi pământ (Efes. 6, 12). În alt loc spune că îngerii răi sunt aruncaţi în întuneric, adică departe de faţa lui Dumnezeu, până la judecata viitoare (Is. 14, 12, 15; II Petru 2, 4; Iuda 1, 6; Luca 8, 31). Creştinii, toţi oamenii drepţi ai lui Dumnezeu, sunt ispitiţi şi supăraţi de diavoli cu îngăduinţa şi voia lui Dumnezeu, pentru a nu se mândri, pentru a li se încerca credinţa şi pentru a-şi pune toată nădejdea lor numai în Dumnezeu (II Cor. 12, 7; I Petru 1, 6-7).

De asemenea, creştinii sunt ispitiţi de diavol pentru încercarea dragostei lor faţă de Dumnezeu (Deut. 13, 3), pentru încercarea supunerii oamenilor faţă de Dumnezeu (Deut. 8, 2), pentru a se alege cei buni de cei răi şi a se învrednici de mai multă plată. Ispitele diavolului, însă, nu întrec niciodată puterile noastre, căci Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiţi mai presus de puterile noastre (I Cor. 10, 13; II Petru 2, 9; Apoc. 3, 10).

(Arhimandrit Ilie Cleopa, Ne vorbește Părintele Cleopa, ediția a 2-a, vol. 4, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, pp. 22-23)

De la același autor

Ultimele din categorie