Inima curată de copil năzuieşte de la sine spre Cer

Preacurata Fecioară Maria, a crescut în Templul lui Dumnezeu şi stătea de vorbă cu îngerii.

Inima curată de copil năzuieşte de la sine spre Cer. Cele mai bune coarde ale sufletului de copil răspund la istorisirile simple despre cele mai înalte lucruri: despre Preacurata Fecioară Maria, care a crescut în Templul lui Dumnezeu şi stătea de vorbă cu îngerii, despre naşterea Dumnezeiescului Prunc în peştera cea săracă, alături de bou şi de asin, care Îl încălzeau cu suflarea lor, despre închinarea bunilor păstori şi despre darurile aduse de către magii cei înţelepţi Pruncului, în Care Îl văzuseră pe Mântuitorul făgăduit, despre viaţa Lui smerită din Nazaret şi despre minunile Lui, despre felul cum Cel atotputernic a mers la ocară şi la o moarte cumplită ca să-i mântuiască pe cei ce-L trădaseră, despre felul cum a înviat Hristos şi S-a suit la Ceruri şi îi cheamă la El pe toţi câţi ascultă de Tatăl Ceresc şi-L iubesc...

(Mitropolitul Vladimir al Asiei CentraleCum să educăm ortodox copilul, Editura Sophia, București, 2011, p. 8)

De la același autor

Ultimele din categorie