Întreaga fiinţă a omului e sfinţită prin rugăciune

Şi când se roagă cum trebuie? Atunci când îşi trimite rugăciunile sale lui Dumnezeu cu toate cele de trebuinţă. Şi care sunt acestea? Smerenia, lacrimile, învinuirea de sine, simplitatea şi mai ales ascultarea cu dragoste. Rugăciunea varsă lumină, iar această lumină ne arată calea adevărată după voia lui Dumnezeu.

Strigă numele lui Dumnezeu; el este gata să ajute pe oricine Îl cheamă în ajutor. Nu uita rugăciunea, întreaga fiinţă a omului e sfinţită prin rugăciune. Este singurul lucru, pe care cei ce nu luptă până acolo încât să se verse sânge, nu-l pot face. Ce este mai frumos decât rugăciunea? Oricine se roagă este iluminat şi ajunge să cunoască voia lui Dumnezeu. Şi cum o află el? Atunci când se roagă cum trebuie, desigur. Şi când se roagă cum trebuie? Atunci când îşi trimite rugăciunile sale lui Dumnezeu cu toate cele de trebuinţă. Şi care sunt acestea? Smerenia, lacrimile, învinuirea de sine, simplitatea şi mai ales ascultarea cu dragoste. Rugăciunea varsă lumină, iar această lumină ne arată calea adevărată după voia lui Dumnezeu.

Rugăciunea trebuie spusă cu intensitate; rugându-te în acest fel vei rămâne invulnerabil din toate părţile.

Atunci când vă aflaţi într-o stare în care predomină gândurile pătimaşe, reluaţi rugăciunea cu râvnă şi perseverenţă şi de îndată veţi afla uşurare. Spuneţi rugăciunea lui Iisus neîncetat.

(Comori duhovniceşti din Sfântul Munte Athos – Culese din scrisorile şi omiliile Avvei Efrem, Editura Bunavestire, 2001, pp. 280-281)

De la același autor

Ultimele din categorie