Cele nouă lucrări duhovnicești ale minții, după Sfântul Grigorie Sinaitul

Sfântul Grigorie Sinaitul spune că este bine ca mintea creștinului să se preocupe de nouă lucrări duhovnicești.

Părinte, care sunt lucrările duhovnicești ale minții, după Sfinții Părinți?

Sfântul Grigorie Sinaitul spune că mintea creștinului trebuie să aibă nouă lucrări duhovnicești, și anume: cugetarea la Persoanele Preasfintei Treimi și la toate puterile cerești; contemplarea la întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru mântuirea lumii; contemplarea naturală în duh, adică cugetarea la rațiunile lucrurilor create de Dumnezeu, la frumusețea creației, la scopul pentru care au fost create, la armonia creației, a universului și ridicarea minții de la cele văzute la cele nevăzute, de la frumusețea celor de jos, la frumusețea dumnezeiască a celor de sus, de la cele trecătoare la cele gânditoare și veșnice, urcând de la cele pământești la cele dumnezeiești ca pe o scară duhovnicească. 

A patra lucrare a minții este cugetarea la moarte; apoi, cugetarea la muncile iadului, unde se chinuiesc cei păcătoși; cugetarea la fericirea Raiuluicugetarea la Judecata de Apoi; cugetarea la Împărăția Cerurilor, după judecata viitoare, și a noua lucrare a minții: cugetarea la frica de Dumnezeu și la păcatele noastre, ca niciodată să nu mai greșim.

(Arhimandritul Ilie CleopaNe vorbește Părintele Cleopa, ediția a II-a, volumul V, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, pp. 63-64)

De la același autor

Ultimele din categorie