Măreţia smereniei

Oamenii au dat smereniei felurite nume rele, menite a o batjocori și a o face respingătoare printre oameni. Este numită resemnare, lipsă de caracter sau apatie.

Oamenii au dat smereniei felurite nume rele, menite a o batjocori și a o face respingătoare printre oameni. Este numită resemnare, lipsă de caracter sau apatie. Toate aceste nume arată necunoașterea de care dau dovadă cei ce disprețuiesc smerenia.

De fapt, în smerenie se ascunde o măreție deosebită. Sfântul Isaac Sirul o numește „veșmânt al lui Dumnezeu”. Căci Cuvântul, care s-a întrupat, într-însa s-a înveșmântat, și printr-însa asemenea nouă s-a făcut (luând firea noastră omenească).

(Arhimandrit Serafim Alexiev, Viaţa duhovnicească a creştinului ortodox, traducere din limba bulgară de Valentin-Petre Lică, Editura Predania, Bucureşti, 2010, p. 204)

De la același autor

Ultimele din categorie