Numai Domnul îl înțelege pe om, căci a luat fire omenească

Nimeni altcineva nu ar fi putut să ne mântuiască, în afară de Cel ce ne-a zidit. Domnul ar fi putut să ne mântuiască şi în alt chip, prin puterile şi tăriile Sale. Dar El a luat asupra Sa firea noastră – ca să ne înveţe prin pilda Sa de viaţă, ca să luăm pilduire de la El, ca să îl putem accepta.

Nimeni altcineva nu ar fi putut să ne mântuiască, în afară de Cel ce ne-a zidit. Domnul ar fi putut să ne mântuiască şi în alt chip, prin puterile şi tăriile Sale. Dar El a luat asupra Sa firea noastră –ca să ne înveţe prin pilda Sa de viaţă, ca să luăm pilduire de la El, ca să îl putem accepta. Dacă ne-ar fi mântuit în alt chip, am fi răspuns de îndată: Tu eşti un Dumnezeu Atotputernic, la Tine toate sânt cu putinţă –Tu nu ai fost om, aşa cum sânt eu, ca să simţi foamea şi setea, durerea şi întristarea! De aceea a luat Domnul asupra Sa omul întreg. Şi Apostolii, în Sfintele Scripturi, înfăţişează viaţa Mântuitorului Hristos şi spun că El a avut în viaţă mai multe ceasuri de mâhnire, decât de bucurie. Nimeni nu L-a văzut vreodată să râdă, aşa cum noi râdem când vedem ceva ne aduce bucurie, ci întotdeauna a fost întristat din pricina faptelor noastre şi pe toate le-a luat asupra Sa. Când a luat fire omenească, a luat asupra Sa întreaga povară a neamului omenesc – şi până în ziua de astăzi El duce asupra Sa povara omenirii. Dar iată ce facem noi! Nu L-am înţeles, deşi a fost om ca şi noi – întru toate în afară de păcat, fără îndoială.

(Starețul Tadei, Pace și bucurie în Duhul Sfânt, Editura Predania, București, 2010, p. 62)

De la același autor

Ultimele din categorie