Piedici înlăturate din calea mântuirii noastre

Prin întruparea, jertfa, învierea şi înălţarea Sa la cer, a înlăturat în Sine cele trei piedici care stăteau în calea noastră spre Dumnezeu: firea umană mărginită, păcatul şi moartea şi a realizat în Ipostasul Său dumnezeiesc unirea maximă între Dumnezeu şi om, superioară unirii prin relaţie, după lucrări sau energii, proprie legăturii lui Dumnezeu cu oamenii înainte de întruparea Cuvântului.

Desigur, în Sfânta Liturghie nu e vorba de prezenţa mai generală a lui Dumnezeu, în lucrarea Sa creatoare şi proniatoare şi de care nu e lipsită nicio făptură creată, ci de însăşi prezenţa reală şi personală a lui Hristos Cel înviat împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt şi care, prin întruparea, jertfa, învierea şi înălţarea Sa la cer a înlăturat în Sine cele trei piedici care stăteau în calea noastră spre Dumnezeu: firea umană mărginită, păcatul şi moartea şi a realizat în Ipostasul Său dumnezeiesc unirea maximă între Dumnezeu şi om, superioară unirii prin relaţie, după lucrări sau energii, proprie legăturii lui Dumnezeu cu oamenii înainte de întruparea Cuvântului, şi în care Dumnezeu se menţinea încă în afara umanităţii. Odată înlăturate aceste bariere şi distanţe între Dumnezeu şi oameni, după înălţarea Sa la cer, Iisus Hristos Cel înviat devine mai prezent acum decât atunci când era pe pământ, fiind acum prezent pretutindeni, dar nu vizavi de noi, ci chiar în noi înşine, prin energiile Duhului Sfânt în Biserică. De aceea, prezenţa şi lucrarea Sa acum în noi este o prezenţă şi lucrare personală, pnevmatică, eclesială şi liturgic sacramentală.

(Preotul Profesor Ioan Ică, Despre spovedanie și împărtășirea cu Sfintele Taine – Antologie alcătuită de Ieromonah Benedict Stancu, Editura Elena, p. 21-22)

De la același autor

Ultimele din categorie