Poate fi rea fapta bună?

 Şi fapta bună poate fi rea dacă amestecăm binele cu răul: rugăciunea cu lenea, mersul la biserica lui Dumnezeu cu discuţiile în biserică...

Şi fapta bună poate fi rea dacă amestecăm binele cu răul: rugăciunea cu lenea, mersul la biserica lui Dumnezeu cu discuţiile în biserică, postul cu lăudăroşenia sau mustrarea, discuţia evlavioasă cu osândirea aproapelui, milostenia cu dorinţa de a fi proslăviţi datorită ei.

(1000 de întrebări şi răspunsuri despre viaţa duhovnicească alcătuite pe baza operelor Sfinţilor părinţi şi ale nevoitorilor bunei credinţe, traducere din limba rusă de Cristea Florentina, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2005, p. 206)

Ultimele din categorie