Prin rugăciune, ne sfătuim cu Dumnezeu

Rugăciunea face pe oameni fraţi ai îngerilor. Rugăciunea, făcută în Duh şi în adevăr, are puterea de a înălţa pe creştinii care o fac, în viaţa, petrecerea, cinstea, tocmeala, înţelepciunea şi treapta lor cea bună.

Sfânta rugăciune arată pe om că este deasupra animalelor pământului, păsărilor cerului şi târâtoarelor pământului. Rugăciunea face pe oameni fraţi ai îngerilor. Rugăciunea, făcută în Duh şi în adevăr, are puterea de a înălţa pe creştinii care o fac, în viaţa, petrecerea, cinstea, tocmeala, înţelepciunea şi treapta lor cea bună. Ea aprinde pe oameni şi îi sileşte întotdeauna să se ostenească în cele mai bune, să fie cât mai bine osârduitori în laude, cântări duhovniceşti, rugăciuni, slujbe şi cugetări sfinte, prin care oamenii se învrednicesc a sta dimpreună cu îngerii, la sfat cu Dumnezeu. Ce poate fi mai drept, cinstit, înfrumuseţat, înţelept şi împodobit, decât aceasta? Aceasta covârşeşte toate bunătăţile pământeşti şi cereşti.

(Protosinghelul Nicodim Măndiță, Învățături despre rugăciune, Editura Agapis, București, 2008, p. 50)

De la același autor

Ultimele din categorie