Rugăciunea îl face pe om să împlinească lucruri mai presus de fire

Din toate faptele sufletului cea mai puternică este rugăciunea.

Din toate faptele sufletului, cea mai puternică este rugăciunea care-l face pe om să împlinească lucruri mai presus de fire. Acest adevăr nu va fi înţeles de cei ce nu se roagă şi mai ales care nu s-au rugat niciodată. Rugăciunea este o lucrare duhovnicească nevăzută. Nu totdeauna se pot explica faptele ce ajung pe tărâm duhovnicesc. În ce chip se întinde lucrarea rugăciunii din lumea pământească până la lumea nevăzută, a duhurilor? Cum poate rugăciunea unuia viu să facă a se naşte în alt suflet simţământul dorit? Vedem în toate zilele dovezi despre acest adevăr: te rogi pentru o fiinţă ce-ţi este scumpă, şi cererea ta este ascultată, bolnavul se vindecă, primeşti veşti de la cel plecat, ş.a.

Dacă cererile noastre exprimate în rugăciune s-au îndeplinit pentru un suflet ce se găseşte într-o țară îndepărtată, ce poate să împiedice ca cererile noastre să nu se îndeplinească şi pentru sufletele ce locuiesc în ţara de dincolo de mormânt, ţară ce este numai o parte din patria tuturor fiinţelor duhovniceşti? Influenţa rugăciunii asupra sufletelor este aceeaşi, oricare ar fi locul locuinţei lor, însă felul în care lucrează această influenţă este mai presus de înţelegerea noastră; noi trebuie numai să credem în aceasta, căci scris este: „Cereţi şi vi se va da vouă” (Luca 11,9).

(Părintele Mitrofan, Viața repausaților noștri și viața noastră după moarte, Editura Credința strămoșească, Petru Vodă – Neamț, 2010, pp. 243-244)

De la același autor

Ultimele din categorie