Să creştem în Domnul!

Ce cuvinte scumpe sunt acestea pentru noi şi mântuirea scump-sufletului nostru! O asemănare minunată se află aici.

Să creştem în toate privinţele, „până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură... ci, credincioşi adevărului, în dragoste... să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” (Ef 4, 13-15)

Ce cuvinte scumpe sunt acestea pentru noi şi mântuirea scump-sufletului nostru! O asemănare minunată se află aici. Hristos este pus în mijlocul nostru ca un „om mare”, cu „statură deplină”, iar noi stăm in jurul Lui ca nişte copii ce trebuie să creştem până vom ajunge la „înălţimea” Lui. Unii sunt prunci mici. Alţii, mai mari, alţii şi mai mari; cu toţii tinzând să ajungă la „înălţimea staturii” lui Iisus Hristos.

(Preot Iosif Trifa, Să creştem în Domnul!, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2010, pp. 7-8)

De la același autor

Ultimele din categorie