Să cugetăm la patima Mântuitorului, pentru a putea răbda și noi greutățile

Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu a ostenit şi a răbdat atâtea necazuri ca să te mântuiască, omule, şi tu nu ai nicio grijă şi te leneveşti pentru aceasta, nimic grijindu-te sau lucrând?

Altă sfătuire să fie şi aceasta pe care o scrie dumnezeiescul Pavel în Epistola către Evrei, adică să cugeti la patima Mântuitorului Hristos, şi să cercetezi petrecerea Lui; că ostenelile şi necazurile ce a răbdat de la acea Sfântă Iesle, până la mântuitoarea Cruce, sunt destule să uşureze pe ale noastre. Şi nu numai atât, dar ea ne îndeamnă ca să-l însoţim, ştiind că necuviincios şi nedrept este ca să se arate mai mare sluga decât Stăpânul. Deoarece El s-a ostenit atât în viaţa aceasta pentru a noastră dragoste, cum să nu ne ostenim şi noi, pentru dragostea Lui şi mântuirea noastră? Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu a ostenit şi a răbdat atâtea necazuri ca să te mântuiască, omule, şi tu nu ai nicio grijă şi te leneveşti pentru aceasta, nimic grijindu-te sau lucrând? Această cugetare a făcut pe toţi Sfinţii să umble în căile Domnului, cu multă căldură şi nevoinţă.

(Monahul Agapie Criteanu, Mântuirea păcătoșilor, Editura Egumenița, 2009, pp. 124-125)

De la același autor

Ultimele din categorie